استخدام

آژانس مسکن و سایت ملکی سپید هوم از بین افراد واجد شرایط (آقا) به تعداد محدود استخدام می نماید.

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه و یا با تلفن 48000973 تماس حاصل فرمایید.

آدرس : جنت آباد مرکزی نرسیده به آبشناسان بین خیابان دهم و یازدهم پلاک 273 طبقه اولانجام شود ؟ متن پیغام تاییدی که به کاربر نشان داده می شود
متاسفانه انجام نشد متن پیغام تاییدی که به کاربر نشان داده می شود